Magnus Garage

Magnus Larsen sp. z o.o.

ul. Kręta 13
44-300 Wodzisław Śląski
NIP: 969-160-73-46
REGON:243133862
KRS:0000452141
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 5000,00 zł.

Numer telefonu: +48 729-141-522
e-mail:    biuro@mg.auto.pl 

Konta Bankowe:
ING Bank Śląski S.A
PLN  28 1050 1403 1000 0023 6769 2023
EUR  10 1050 1403 1000 0023 6769 2056